Miłość i dramaty królewny Marianny

Wspaniała, bogato ilustrowana publikacja opowiada o Mariannie Orańskiej – królewnie holenderskiej, żonie królewicza pruskiego Albrechta Hohenzollerna. Była ona jedną z najwybitniejszych kobiet XIX w., osobą, której sława i znaczenie wykraczały daleko poza granice Dolnego Śląska. Królewna Marianna Orańska wbrew nakazom ówczesnej etykiety wybrała miłość, sprowadzając na siebie zawiść dworów Europy i wywołując międzynarodowy skandal. W odróżnieniu od wielu dzisiejszych celebrytów swoją energię koncentrowała nie na budowaniu kontrowersyjnego wizerunku, ale na podnoszeniu walorów gospodarczych i kulturowych regionu, który pokochała. Tą ziemią był południowo-wschodni skrawek Sudetów.

Integralną część obszernej biografii królewny stanowi przewodnik turystyczny „Śladami dzieł Marianny Orańskiej i jej spadkobierców na ziemiach Kłodzkiej i Ząbkowickiej”. Na trasie szlaku napotkamy atrakcje kulturalne i przyrodnicze oraz zabytki architektury, wśród których perłą jest pałac w Kamieńcu Ząbkowickim.

prof. dr hab. KRZYSZTOF RADOSŁAW MAZURSKI (1946-2016)
Autor książki
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (geografia), wieloletni pracownik naukowy Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, pod koniec życia pracował na Politechnice
Wrocławskiej. Wykładowca akademicki, wybitny geograf, publicysta, przewodnik sudecki,
dolnośląski i wrocławski. Działacz i Honorowy Członek PTTK, Zasłużony Instruktor
Krajoznawstwa, turystyki górskiej, fotografii krajoznawczej i przewodnictwa. Autor publikacji
naukowych z zakresu gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska przyrodniczego,
geografii rolnictwa, regionalistyki i krajoznawstwa oraz ponad 50 przewodników
turystycznych dotyczących Dolnego Śląska, Ziemi Kłodzkiej i Łużyc.


JERZY ORGANIŚCIAK
Autor opisu trasy turystycznej
Z wyksztalcenia magister inżynier mechanik, z zainteresowania krajoznawca, regionalista,
wydawca, organizator wydarzeń kulturalnych. Autor kilkunastu publikacji poświęconych Ziemi
Ząbkowickiej, z którą jest związany od urodzenia. Autor i współautor m.in. popularnego cyklu
książek pod wspólnym tytułem „Ząbkowickie opowieści”. Długoletni działacz społeczny,
członek PTTK, przewodnik turystyczny.

Format 16,5 x 23,5 cm,
oprawa twarda,
224 strony
ISBN 978-83-966936-0-0

Angora, nr 13/2023, 26.03.2023