Polskie uzdrowiska

Ukazujące się cyklicznie w latach 2012-2013 przewodniki-informatory prezentujące polskie miejscowości uzdrowiskowe.

Zawartość przewodników obejmuje m.in.:
podstawowe informacje o miejscowości
historię i dzień dzisiejszy uzdrowiska
• atrakcje oraz zabytki miejscowości i okolic
• propozycje wędrówek pieszych i tras rowerowych
• wykaz bazy noclegowej i informacje praktyczne.