Rehabilitacja i wypoczynek 2021 – edycja 9.

 

Nowa edycja informatora – tradycyjnie prezentuje ośrodki i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Jest to jednocześnie kompendium wiedzy z aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera ponadto charakterystyki miejscowości z ośrodkami prowadzącymi turnusy rehabilitacyjne wraz z informacjami o ich walorach turystycznych.

Publikację otrzymują centra pomocy PCPR i MOPS oraz placówki medyczne w całym kraju poprzez biura regionalne FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie. Dostępna jest ona również poprzez sieć kilkudziesięciu księgarni internetowych.

%d bloggers like this: