Rehabilitacja i wypoczynek w Polsce

Informator Rehabilitacja i wypoczynek w Polsce ukazuje się cyklicznie od 2013 roku. Przeznaczony jest on głównie dla osób niepełnosprawnych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz dla ośrodków i organizatorów, którzy złożyli wnioski o wpis do rejestru.

Informator pomocny jest również Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie i Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej. Informator prezentuje ośrodki, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne oraz organizatorów tych turnusów. Jest to jednocześnie kompendium wiedzy z najbardziej aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera ponadto charakterystyki miejscowości z ośrodkami prowadzącymi turnusy rehabilitacyjne wraz z informacjami o ich walorach klimatycznych i turystycznych.

Informator REHABILITACJA I WYPOCZYNEK jest laureatem XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej zorganizowanego pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Podczas finału imprezy, który miał miejsce na Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2014, wydawnictwo zdobyło III miejsce w kategorii Informatory.

Informator o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych Rehabilitacja i wypoczynek zawiera nie tylko listę i opis ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne, ale przede wszystkim szereg istotnych danych dla tych, którzy z tej formy świadczenia zdrowotnego korzystają, a więc osób niepełnosprawnych. Mogą one znaleźć tutaj informację o istocie działań podejmowanych w ramach turnusów rehabilitacyjnych i możliwości odzyskania, po jej wcześniejszej utracie, możliwie jak największej sprawności fizycznej w trakcie aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem. Dowiedzieć się można z Informatora o kryteriach kwalifikacji pacjenta na taki turnus, wysokości przysługującego dofinansowania i sposobach jego uzyskania oraz podstawach prawnych regulujących wspomniane materie.
To bardzo potrzebna pozycja książkowa, przydatna zarówno pacjentom, jak i kierującym lekarzom.

Jacek Krajewski
Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
„Porozumienie Zielonogórskie”