W przygotowaniu

3 wpisy

Kłodzkie Towarzystwo Górskie (1881-1945)

Licząca ponad 500 stron, bogato ilustrowana archiwalnymi i współczesnymi fotografiami praca przedstawia dzieje Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego.  Działało ono w latach 1881-1945 na terenie Ziemi Kłodzkiej, okolic Barda, Złotego Stoku i w południowej części Wzgórz Strzelińskich. Godłem towarzystwa była róża kłodzka (pełnik europejski) do dzisiaj pozostająca symbolem tej ziemi. Stowarzyszenie położyło […]

Kuracja w polskich uzdrowiskach

Informator Kuracja w polskich uzdrowiskach konsultowany przez prof. Irenę Ponikowską – ukazujący się nieprzerwanie od 2004 roku – cieszy się znacznym uznaniem w środowisku medycznym oraz wśród odbiorców usług uzdrowiskowych. Prezentowane są w nim ośrodki, które posiadają zawarte kontrakty z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług lecznictwa i […]

Rehabilitacja i wypoczynek w Polsce

Informator Rehabilitacja i wypoczynek w Polsce ukazuje się cyklicznie od 2013 roku. Przeznaczony jest on głównie dla osób niepełnosprawnych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz dla ośrodków i organizatorów, którzy złożyli wnioski o wpis do rejestru. Informator pomocny jest również Powiatowym Centrom Pomocy […]