O nas

Wydawnictwo PressForum powstało w 2000 roku i od początku istnienia jego siedzibą jest Polanica-Zdrój. Założycielem i prezesem PressForum jest Zbigniew Franczukowski, który działalność na rynku mediów rozpoczął w noworudzkim wydawnictwie „Ziemia Kłodzka”, zamieszczając również swoje prace na łamach roczników „Śląski Labirynt Krajoznawczy” i „Dolny Śląsk”.

Będąc członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy IFJ publikował w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach o tematyce społeczno-gospodarczej i turystycznej, m.in. „Gazeta Samorządu i Administracji”, „Wspólnota”, „Business-Forum”, „Podróże”, „Polska Gazeta Turystyczna”, „Poznaj Swój Kraj”, „Rynek Turystyczny”, „Świat i Podróże”, „TTG-Poland”, „Na Szlaku”. Były członek zespołu redakcyjnego miesięczników „Polish Market” i „Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy” oraz zastępca redaktora naczelnego periodyków „Business Kontakt” i „Królowa Sportu”. Współpracował z redakcjami czasopism „Mladá Fronta Dnes” (Czechy) i „Berlin Global Marketing” (Niemcy). Oprócz działalności dziennikarskiej organizator międzynarodowych sesji wyjazdowych Klubu Publicystyki Turystycznej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP „Po zdrowie i wypoczynek na Ziemię Kłodzką i Nachodską” (pod honorowym patronatem red. Jerzego Giedroyca) oraz „Ziemia Kłodzka atrakcyjnym partnerem turystycznym i gospodarczym”, podczas których szczególną uwagę zwrócono na Polanicę-Zdrój. W latach 1999-2003 członek Wielkiej Kapituły nagrody „Polonus”. Członek założyciel, a od 2006 roku wiceprezes stowarzyszenia Europejska Wspólnota Gospodarcza Polonii.

Zbigniew Franczukowski jest autorem kilkudziesięciu książek promujących zdrowy tryb życia, odnowę biologiczną i polskie miejsca zdrowia, zarówno w kontekście współczesnym, jak i historycznym. Organizatorem zagranicznych konferencji propagujących polskie uzdrowiska. W latach 2001-2005 był redaktorem naczelnym i wydawcą ogólnopolskiego miesięcznika „Gazeta Zdrojowa”. W 2013 r. dla Polskiej Organizacji Turystycznej zrealizował wystawę „SPA & Wellness w Polsce” prezentowaną w większości krajów Europy. Od 2004 roku jest redaktorem naczelnym i wydawcą rocznika „Kuracja w uzdrowiskach”, zaś od 2013 roku corocznych informatorów „Polskie parki rozrywki” oraz „Rehabilitacja i wypoczynek”. To ostatnie wydawnictwo na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej Poznań 2014 zdobyło III miejsce w kategorii Informatory.

Wielkim sentymentem darzy polskie uzdrowiska, wśród których Polanica-Zdrój odgrywa olbrzymią rolę. Szczególnie ceni sobie przyjaźń i współpracę z dawnymi mieszkańcami Altheide Bad, dzięki którym po raz pierwszy miał możliwość kontaktu z dawną, prawdziwą historią tego miejsca. Od połowy lat 90. na łamach prasy krajowej i zagranicznej niekomercyjnie opublikował setki artykułów i reportaży z Polanicy-Zdroju, a jej rozszerzone prezentacje pojawiały się w każdym z opracowań dotyczących polskich uzdrowisk. Jego pasja do niestandardowego prezentowania dziejów miasta znalazła odzwierciedlenie w opracowaniu wystroju i wystaw w obiektach Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU oraz niektórych polanickich obiektów hotelarskich (m.in. Hotel Bukowy Park, Villa Filmowiec, Wille Parkowe). Na zlecenie Urzędu Miasta wykonał również szereg prac związanych edycją materiałów informacyjnych. W 2010 roku był przewodnikiem w programie telewizyjnym „Miejsce z historią – Smak polanickiego zdroju” emitowanym przez TVP1 i TVP Polonia. Przed oddaniem do użytku w 2014 roku Hotelu SPA Dr Irena Eris, na łamach dystrybuowanego na cały świat czasopisma „Sense of Beauty” opublikował cykl artykułów na temat tradycji i dnia dzisiejszego Polanicy-Zdroju.

Nieustanne pogłębianie wiedzy o Polanicy-Zdroju, kompletowanie materiałów ikonograficzych, współpraca z innymi pasjonatami historii miasta i uzdrowiska, a przede wszystkim hojność sponsorów umożliwiły mu edycję szeregu pozycji wydawniczych dotyczących jego ulubionego uzdrowiska.

Rada Miejska w Polanicy-Zdroju Uchwałą nr IX/55/2015 z dnia 29 maja 2015 roku nadała Zbigniewowi Franczukowskiemu honorowy tytuł „Zasłużony dla Miasta Polanica-Zdrój”.

PressForum systematycznie współpracuje z grupą grafików, dziennikarzy, tłumaczy i specjalistów DTP, co owocuje perfekcyjnie przygotowanym materiałem, zarówno pod kątem graficznym jak i językowym. Dzięki ich wspólnemu zaangażowaniu w produkcję każdej pozycji wydawniczej, nasze książki są nagradzane na licznych konkursach i targach.