Historia rozlewni wód w Polsce

Monografia zrealizowana we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Rozlewniczy”. Poprzedzające ją wspólne wydawnictwo – „Źródło. Leksykon rozlewni wód w opakowaniach” – zyskało duże uznanie wśród władz centralnych oraz środowisk naukowych.

Pierwsza część monografii zawiera ogólne informacje dotyczące wód podziemnych nadających się do rozlewania, ich pierwotnej naturalności i jakości pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym, przedstawia historię polskiego rozlewnictwa wód oraz dane statystyczne dotyczące spożycia wód butelkowanych w krajach europejskich i Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W części drugiej umieszczone zostało zestawienie wszystkich rozlewni funkcjonujących na terenie Polski, uzupełnione o historie niektórych z nich oraz firm towarzyszących rozlewnictwu.