Kłodzkie Towarzystwo Górskie (1881-1945)

Licząca ponad 500 stron, bogato ilustrowana archiwalnymi i współczesnymi fotografiami praca przedstawia dzieje Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego. 

Działało ono w latach 1881-1945 na terenie Ziemi Kłodzkiej, okolic Barda, Złotego Stoku i w południowej części Wzgórz Strzelińskich. Godłem towarzystwa była róża kłodzka (pełnik europejski) do dzisiaj pozostająca symbolem tej ziemi.

Stowarzyszenie położyło podwaliny pod profesjonalną obsługę turystyczną w regionie. Zajmowało się między innymi promocją Ziemi Kłodzkiej, rozwojem infrastruktury turystycznej i troską o turystów, którzy coraz liczniej przyjeżdżali w te okolice. Przyczyniło się do uruchomienia wielu schronisk, wież i punktów widokowych i szlaków turystycznych, miejsc odpoczynku – obiekty te w dużej części istnieją do dzisiaj. Organizacja wydawała również liczne publikacje książkowe, periodyki i mapy.

Autorem książki jest Marcin Dziedzic – doktor nauk humanistycznych, przewodnik sudecki, po Wrocławiu i terenowy po Dolnym Śląsku. Spod jego pióra wyszły m.in. książki „Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie 1881-1945” (2006), „Austriackie (Niemieckie) Towarzystwo Górskie 1880-1945” (2009), „Towarzystwo Górskie Ještědu i Gór Izerskich 1884-1945” (2009), „Fotografowie Karkonoszy i Gór Izerskich do 1945 r.” (2020). Marcin Dziedzic jest również współautorem książek „Kłodzka Grupa Artystyczna 1920-1945” (2014), „Leksykon fotografów Ziemi Kłodzkiej 1839-1945” (2018) oraz „Zabytki Otmuchowa. Miasto i ludzie” (2019).

Angora, nr 18/2023, 30.04.2023