Wody mineralne szląskie i hrabstwa glackiego

Liczące blisko 500 stron, ozdobione stylowymi rycinami dzieło Karla Friedricha Moscha wydane zostało w 1821 r. we Wrocławiu nakładem drukarni W. B. Korna. Przekład książki z niemieckiego pierwowzoru dokonany przez lekarza Aleksandra Kuszańskiego ukazał się „z przyłączeniem opisu Krzeszowic”, dodatkowo reklamując to podkrakowskie uzdrowisko.

Jest to opracowanie łączące informacje kuracyjne z krajoznawczymi, w którym opisy poszczególnych uzdrowisk i porady praktyczne uzupełniają opisy ciekawych okolic i szlaków turystycznych. Praca ukazuje uzdrowiska dolnośląskie oraz Krzeszowice w początkowym okresie ich rozwoju, przedstawia ukształtowanie przestrzenne i budowle powstałe do 1821 r.

Do naszych czasów w zasobach Biblioteki Śląskiej w Katowicach zachowały się zaledwie dwa egzemplarze oryginału. Znakomite źródło wiedzy, dostępne dotychczas jedynie w rzadko publikowanych i cytowanych fragmentach.

Bogactwem ziemi śląskiej są obficie występujące tu wody mineralne. Ich walory lecznicze znano już w średniowieczu, ale właściwy rozwój zdrojowisk śląskich nastąpił dopiero na przełomie XVIII i XIX w. Wśród coraz większych zastępów kuracjuszy duży odsetek stanowili Polacy. To dla nich przeznaczone były przewodniki publikowane z inicjatywy władz uzdrowiskowych i wrocławskiej oficyny Kornów.

reprint z 2012 roku