Przewodnik zdrojowo-turystyczny

Przewodnik opracowany w 1934 roku przez Henryka Piotrowskiego jest unikalnym wydawnictwem, stanowiącym znakomite źródło wiedzy o uzdrowiskach, stacjach klimatycznych i kąpieliskach nadmorskich II Rzeczpospolitej. Część opisową przewodnika poprzedza wstęp prof. dr. Ludomiła Korczyńskiego.

Reprint z 2014 roku

Każdy obywatel winien wpierw poznać dokładnie swoją ojczyznę, nie zaś kraje leżące poza rubieżami. Powinniśmy zrozumieć, że skoro mamy się leczyć, leczmy się w naszych zdrojowiskach. Skoro chcemy podróżować i poznać piękno przyrody, winniśmy podróżować jedynie w obrębie Polski. Nie wyjeżdżać do innych krajów w celach zdrojowo-turystycznych! Popatrzmy na coraz większe rzesze cudzoziemców, zwiedzających i zachwycających się Polską! Otwórzmy i my oczy na przedziwne piękno naszego kraju!

Henryk Piotrowski