Historia Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Dusznikach-Zdroju

Ukazał się trzeci tom historii Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Dusznikach-Zdroju.

Nasz trzeci już tom składa się z kilku części. Po pierwsze kalendarium ostatniego pięciolecia i opis ważniejszych wydarzeń jakie miały miejsca w naszej firmie. Po drugie zebranie zmian jakie następowały na przestrzeni 15 lat wśród pracowników w podziale na wydziały. Zamieściliśmy też wzorem poprzednich wydań dział ekonomiczny. Integralną częścią książki są nasze dokonania pozaprodukcyjne i rozwijająca się współpraca w zakresie wspólnych wycieczek i wypraw turystycznych w nasze góry. Historia naszej firmy jest ciągle żywa i cały czas jest w niej coś do dodania.

Andrzej Banaszewski
Prezes Zarządu ZEM Sp. z o.o.