Uzdrowisko Reinerz

Broszura o Dusznikach-Zdroju wydana latem 1912 r. w poznańskiej drukarni Antoniego Fiedlera.

Napisał ją dr Jan Szadkowski ordynujący w Dusznikach w latach 1907-1912. Ponieważ w oryginale broszury niektóre ilustracje są mało czytelne, wydawnictwo PressForum skorzystało z archiwaliów Zbigniewa Franczukowskiego i Ryszarda Grzelakowskiego.

reprint z 2011 roku