Ponad 344 atrakcje Ziemi Kłodzkiej i czeskiego pogranicza

Ponad 344 atrakcje Ziemi Kłodzkiej i czeskiego pogranicza

Wydany przez nas na początku 2018 roku przewodnik 344 Atrakcje Ziemi Kłodzkiej przyjęty został z dużą życzliwością. Książka cieszyła się tak wielką popularnością nie tylko wśród mieszkańców naszego regionu, ale przede wszystkim na forum ogólnokrajowym, że cały nakład bardzo szybko uległ wyczerpaniu. Z tego też powodu postanowiliśmy przygotować kolejną, uzupełnioną o nowe atrakcje edycję tej szczególnej książki. Przedstawiamy w niej warte zobaczenia miejsca na Ziemi Kłodzkiej i w jej najbliższej, polskiej okolicy, opisujemy atrakcyjne obiekty w Czechach, położone na terenie przygranicznych obszarów turystycznych opasujących Ziemię Kłodzką. Dodaliśmy także nowe teksty, m.in. o minerałach i kamieniach ozdobnych Ziemi Kłodzkiej, a także o tym jak nasz region postrzegali i opisywali podróżnicy w XIX stuleciu.

 

 

Poniżej fragmenty I wydania informatora.