Bedeker Polanicki

Wśród przewodników jest to pozycja szczególna, prowadzi nas bowiem przez Polanicę-Zdrój w jej teraźniejszym i historycznym wymiarze. Część pierwszą – „Spacerkiem po starej Polanicy” – poprzedza krótka historia Ziemi Kłodzkiej, druga nosi tytuł „Polanica-Zdrój współcześnie”.

Bedeker opowiada o właścicielach Polanicy i dziejach uzdrowiska. Możemy poczytać o latach jej rozkwitu, o tym, jak powstawały promenady, park i miasto-ogród oraz o towarzyszących kuracjuszom rozrywkach. Dowiemy się niemało o życiu, jakie toczyło się obok tego kuracyjnego. Jest tutaj trochę informacji o handlu, usługach i przemyśle, są opisy dawnych spacerów i wycieczek.

Cześć drugą otwiera zawarta „w pigułce” charakterystyka Polanicy-Zdroju. Dalej znajdziemy ułożone alfabetycznie najciekawsze miejsca i warte zobaczenia zabytki. Niewątpliwie ważne są zaopatrzone w mapki wykazy miejskich tras pieszych i rowerowych, a także szlaków turystycznych PTTK.

 

BEDEKER POLANICKI jest laureatem XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej zorganizowanego pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Podczas finału imprezy, który miał miejsce na Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2014, wydawnictwo zdobyło II miejsce w kategorii Przewodniki

wydanie I – 2011, wydanie II rozszerzone – 2014

uzupełniona wersja na CD – 2015