Publiczne uwiadomienie zdrojów zdrowych …

Z inicjatywy władz uzdrowiskowych i wrocławskiej drukarni Wilhelma Gottlieba Korna w 1777 r. ukazało się „Publiczne uwiadomienie zdrojów zdrowych lub wód mineralnych na Śląsku w Kodowie, Reynercu, Altwaser, Szarlotenbrun, Salcbrun i Flinsbergu się znajdujących” reklamujące „zdroje zdrowe” w Kudowie, Dusznikach, Starym Zdroju, Jedlinie, Szczawnie i Świeradowie.

Publikacja zawierająca wyniki analiz i charakterystykę składu chemicznego wód oraz informacje krajoznawcze, przeznaczona została przede wszystkim dla lekarzy. Nieujawnionym na karcie tytułowej autorem broszury był wrocławski lekarz i chemik Johann Gottfried Morgenbesser, tłumaczem zaś wrocławski polonista Daniel Vogel.

Do naszych czasów zachowały się zaledwie cztery egzemplarze oryginału broszury.

reprint z 2012 roku