Welness & Spa w Polsce

Albumy wybranych obiektów zdrowia i urody, dystrybuowane bezpłatnie podczas zagranicznych wystaw i spotkań promocyjnych za pośrednictwem Polskiej Organizacji Turystycznej. Produktem priorytetowym Polskiej Organizacji Turystycznej na lata 2013-2014 były „Uzdrowiska, uroda i zdrowie – obiekty Wellness & Spa” i pod tym hasłem Polska była promowana w Europie.

Całostronicowe fotograficzne prezentacje poszczególnych obiektów z ich hasłami reklamowymi poprzedzają każdorazowo zdjęcia i opisy miejscowości, w których obiekty te się znajdują.

 wersja językowa angielsko-niemiecko-francuska (2013)

 wersja językowa polsko-niemiecko-angielska (2014)