Turystyczny przewodnik po browarach Dolnego Śląska i Opolszczyzny

Wspólnie z popularnym historykiem i praktykiem piwowarstwa – Andrzejem Urbankiem przygotowujemy niecodzienny przewodnik turystyczny. To krótsze lub dłuższe podróże i wycieczki do miejscowości Dolnego Śląska i Opolszczyzny, w których funkcjonują browary regionalne. Poszczególne miejscowości zestawione zostały tak, aby znajdowały się w jak najmniejszej odległości od siebie, umożliwiającej poprowadzenie nawet jednodniowej trasy samochodowej lub rowerowej od browaru do browaru. Przewodnik zawiera turystyczne opisy miejscowości znanych z funkcjonujących w nich obecnie browarów regionalnych. Szczególna uwaga zwrócona została na dzieje browarów znajdujących się w tych miejscowościach przed ostatnią wojną. Całość ubarwiają mapki poszczególnych „tras piwnych” oraz bogactwo archiwalnych materiałów reklamowych, a także dawnych i współczesnych fotografii.

W publikacji znajdzie się około 200-250 zdjęć (zarówno archiwalnych, jak i współczesnych), o dużych walorach artystycznych. Autorami współczesnych zdjęć są profesjonaliści, specjalizujący się w fotografowaniu obiektów dziedzictwa kulturowego. Fotografie archiwalne pochodzą z bogatych kolekcji prywatnych Andrzeja Urbanka i Zbigniewa Franczukowskiego, w których znajdują się unikatowe widokówki przedstawiające browary znajdujące się na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Publikacja będzie odkrywać przed czytelnikami dotąd mało znane dziedzictwo kulinarne Dolnego Śląska, a zwłaszcza jego aspekt dotyczący browarnictwa. Zachowanie i rozwój regionalnej tradycji kulinarnej Dolnego Śląska stanowi główny cel Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, która została utworzona na Dolnym Śląsku w 2011. W tym zrzeszeniu producentów, przetwórców i restauratorów znalazły się także niewielkie browary regionalne działające na terenie województwa. Publikacja wpisuje się w promocję tego aspektu dziedzictwa kulturalnego regionu.