Dawna Polanica-Zdrój – architektura i ludzie

Stara Polanica-Zdrój, jej wille i pensjonaty, gospody i kawiarnie, ludzie w strojach z epoki – nie ma już tych osób, zmienił się wygląd poszczególnych obiektów. Fascynujące jest porównanie ilustracji reprodukowanych na pocztówkach pochodzących z różnych lat.

Na uwagę zasługują nie tylko dawne budynki i ich fragmenty, ciekawe jest również bogactwo życia codziennego: środki komunikacji, postacie ludzi, szyldy hoteli, zajazdów i restauracji. Wyróżniają się sanatoria wzniesione w kurortowym stylu, ale obok renomowanych obiektów jest tu także miejsce dla wielu skromnych budynków mieszkalnych.

rok wydania 2008

Połączenie obrazów z tekstem, wydarzenia ilustrowane starymi pocztówkami, fotografie polanickich rodzin i osobowości oraz wiele dawnych ogłoszeń prasowych barwnie i żywo obrazują dzieje miejscowości. To żyjąca księga polanickiej historii, dzieło daleko wychodzące poza definicję albumu.

Georg Wenzel – mieszkaniec dawnej Altheide Bad