Źródło – leksykon rozlewni wód w opakowaniach

Wydawnictwo poświęcone butelkowanym wodom mineralnym zrealizowane wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Rozlewniczy”.

Część pierwsza leksykonu zawiera ogólne dane o występujących w Polsce wodach podziemnych nadających się do rozlewnictwa, ich jakości pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym, przedstawia historię krajowego rozlewnictwa wód, porównuje też konsumpcję wód butelkowanych w Polsce z krajami europejskimi. Opisy poszczególnych rozlewni znalazły się w drugiej, głównej części leksykonu.

rok wydania 2009

Wszyscy znakomici producenci, których wizerunki znalazły się w tym opracowaniu, będą z pewnością jeszcze bardziej znani, bowiem Leksykon dociera do wielu placówek naukowych i centralnych jednostek administracyjnych oraz szeregu instytucji zagranicznych.

Prezes Zarządu KIG „Przemysł Rozlewniczy”