Uzdrowisko Polanica na Śląsku

Pierwszy album-prospekt informacyjny „Zarządu Uzdrowiska Polanica”, zaopatrzony w całostronicowe, kolorowe ryciny z epoki.

Oryginalne wydawnictwo zrealizował w 1909 roku Zakład Artystyczny Leo Schirmera w Kłodzku. Niemiecki tekst informatora przetłumaczony został przez wydawnictwo PressForum na język polski, ale układ książki zachował oryginalną czcionkę i skład.

reprint z 2013 roku

W dawnym „Allgemeine Deutsche Bäder-Zeitung” można było przeczytać:
Prężnie rozwijająca się Polanica w hrabstwie kłodzkim wydała nowy, wspaniały prospekt na sezon 1909 w dużym formacie odpowiadającym jej rozkwitowi, osobliwy w rodzaju. Kto przed laty znał stare uzdrowisko ze zdumieniem ujrzy na pięknych, barwnych ilustracjach jak wspaniale rozwija się Polanica, a tekst udzieli każdej żądanej odpowiedzi. Całość przedstawia się jako piękny album, który znajdzie swe miejsce na salonowych stolikach. Dzieło pod każdym względem zdaje się osiągać cel wytwornego propagowania uzdrowiska.