Wydawnictwa cykliczne

10 wpisów

Polskie Parki Rozrywki 2022

Jak co roku nasze wydawnictwo przygotowało kompleksowy przewodnik po polskich parkach rozrywki. Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, pozwala nam znów w pełni korzystać z dobrodziejstw parków rozrywki, linowych czy wodnych. Stworzony przez nas przewodnik pozwoli zaplanować bliższe i dalsze letnie wypady do miejsc, które będą na Was czekały z […]

Polskie Parki Rozrywki 2021

Jak co roku nasze wydawnictwo przygotowało kompleksowy przewodnik po polskich parkach rozrywki. Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, nie pozwala nam jeszcze w pełni korzystać z dobrodziejstw parków rozrywki, linowych czy wodnych. Ale wiemy, że jest to stan przejściowy i w końcu wszystko wróci do normy. A wtedy i my […]

Rehabilitacja i wypoczynek 2021 – edycja 9.

  Nowa edycja informatora – tradycyjnie prezentuje ośrodki i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Jest to jednocześnie kompendium wiedzy z aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera ponadto charakterystyki miejscowości z ośrodkami prowadzącymi turnusy rehabilitacyjne wraz z informacjami o ich walorach turystycznych. Publikację otrzymują centra pomocy PCPR i MOPS oraz placówki […]

Kuracja w uzdrowiskach 2021 – edycja 17.

Cieszący się znacznym uznaniem tak w środowisku medycznym, jak i wśród odbiorców usług uzdrowiskowych, Informator publikowany jest nieprzerwanie od 2004 roku. Prezentowane są w nim ośrodki posiadające kontrakty z oddziałami wojewódzkimi NFZ na świadczenie usług lecznictwa i rehabilitacji uzdrowiskowej. To kompendium wiedzy z najbardziej aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. […]

Polskie Parki Rozrywki 2020

Jak co roku, wraz z początkiem wiosny, nasze wydawnictwo przygotowało kompleksowy przewodnik po polskich parkach rozrywki.  Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, nie pozwala nam korzystać z dobrodziejstw parków rozrywki, linowych czy wodnych. Ale wiemy, że jest to stan przejściowy i w końcu wszystko wróci do normy. A wtedy i […]

Kuracja w polskich uzdrowiskach

Informator Kuracja w polskich uzdrowiskach konsultowany przez prof. Irenę Ponikowską – ukazujący się nieprzerwanie od 2004 roku – cieszy się znacznym uznaniem w środowisku medycznym oraz wśród odbiorców usług uzdrowiskowych. Prezentowane są w nim ośrodki, które posiadają zawarte kontrakty z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług lecznictwa i […]

Polskie Parki Rozrywki

Polskie Parki Rozrywki to przewodnik-informator ukazujący się od 2013 roku, zawsze w pierwszy dzień wiosny. Prezentacje poszczególnych parków rozrywki, parków linowych i aquaparków, zgrupowanych według regionów. Odpowiedzią na potrzeby turystów jest coraz ciekawsza oferta parków rozrywki. Konkurencja na tym rynku mobilizuje organizatorów do podnoszenia standardu obsługi gości i zastosowania zaskakujących […]

Rehabilitacja i wypoczynek w Polsce

Informator Rehabilitacja i wypoczynek w Polsce ukazuje się cyklicznie od 2013 roku. Przeznaczony jest on głównie dla osób niepełnosprawnych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz dla ośrodków i organizatorów, którzy złożyli wnioski o wpis do rejestru. Informator pomocny jest również Powiatowym Centrom Pomocy […]

Turystyczny leksykon miast Polski

Seria albumów-przewodników poświęconych wszystkim polskim miastom, której celem jest szeroko pojęta promocja ich walorów turystycznych. Jako popularny nośnik wiedzy o tradycjach i dniu dzisiejszym poszczególnych miast publikacje zawierają bogactwo wysokiej jakości fotografii, tak współczesnych, jak i archiwalnych. Podany w nich jest zarys historii miasta, opisane są zabytki architektury i atrakcje […]

Gazeta Zdrojowa

Pierwsze powojenne, w pełni profesjonalne czasopismo „o zdrowiu, uzdrowiskach i turystyce” – Gazeta Zdrojowa – ukazało się w kwietniu 2001 r. nakładem Wydawnictwa „Press-Forum” w Polanicy-Zdroju. Był to wówczas jedyny w Polsce i jeden z nielicznych w Europie miesięcznik promujący uzdrowiska, wychodzący niejako naprzeciw dokumentom programowym powstałego w 1999 r. Stowarzyszenia […]