Wydawnictwa cykliczne

5 postów

Kuracja w uzdrowiskach

Informator Kuracja w uzdrowiskach konsultowany przez prof. Irenę Ponikowską – ukazujący się nieprzerwanie od 2004 roku – cieszy się znacznym uznaniem w środowisku medycznym oraz wśród odbiorców usług uzdrowiskowych. Prezentowane są w nim ośrodki, które posiadają zawarte kontrakty z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług lecznictwa i rehabilitacji […]

Polskie Parki Rozrywki

Polskie Parki Rozrywki to przewodnik-informator ukazujący się od 2013 roku, zawsze w pierwszy dzień wiosny. Prezentacje poszczególnych parków rozrywki, parków linowych i aquaparków, zgrupowanych według regionów. Odpowiedzią na potrzeby turystów jest coraz ciekawsza oferta parków rozrywki. Konkurencja na tym rynku mobilizuje organizatorów do podnoszenia standardu obsługi gości i zastosowania zaskakujących […]

Rehabilitacja i wypoczynek

Informator Rehabilitacja i wypoczynek ukazuje się cyklicznie od 2013 roku. Przeznaczony jest on głównie dla osób niepełnosprawnych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz dla ośrodków i organizatorów, którzy złożyli wnioski o wpis do rejestru. Informator pomocny jest również Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie i […]

Turystyczny leksykon miast Polski

Seria albumów-przewodników poświęconych wszystkim polskim miastom, której celem jest szeroko pojęta promocja ich walorów turystycznych. Jako popularny nośnik wiedzy o tradycjach i dniu dzisiejszym poszczególnych miast publikacje zawierają bogactwo wysokiej jakości fotografii, tak współczesnych, jak i archiwalnych. Podany w nich jest zarys historii miasta, opisane są zabytki architektury i atrakcje […]

Gazeta Zdrojowa

Pierwsze powojenne, w pełni profesjonalne czasopismo „o zdrowiu, uzdrowiskach i turystyce” – Gazeta Zdrojowa – ukazało się w kwietniu 2001 r. nakładem Wydawnictwa „Press-Forum” w Polanicy-Zdroju. Był to wówczas jedyny w Polsce i jeden z nielicznych w Europie miesięcznik promujący uzdrowiska, wychodzący niejako naprzeciw dokumentom programowym powstałego w 1999 r. Stowarzyszenia […]