Nowości

3 postów

Ponad 344 atrakcje Ziemi Kłodzkiej i czeskiego pogranicza – wyd. III

Trzecia, znacznie rozszerzona edycja najlepszego przewodnika po magicznej Ziemi Kłodzkiej. To kompletne, opatrzone pięknymi zdjęciami wydawnictwo poświęcone najpiękniejszej okolicy Sudetów pozwoli Wam odnaleźć wszystkie jej atrakcje podzielone na grupy tematyczne. A kiedy już wszystko zobaczycie w tym cudownym zakątku Polski, koniecznie musicie zapoznać się z przylegającym do niego czeskim pograniczem […]

Polskie Tężniogrody

Tężnie – niegdyś służące do pozyskiwania soli jadalnej – dzisiaj spełniają rolę terapeutyczną jako naturalne inhalatoria. Charakterystyczny mikroklimat panujący wokół nich doceniany był od dawna i stanowi cenny element klimatoterapii. Zjonizowane powietrze nasycone cząsteczkami jodu, sodu, bromu, wapnia działa bowiem korzystnie w przewlekłych chorobach górnych dróg oddechowych, alergiach, nadciśnieniu tętniczym, […]

Rehabilitacja i wypoczynek

Informator Rehabilitacja i wypoczynek ukazuje się cyklicznie od 2013 roku. Przeznaczony jest on głównie dla osób niepełnosprawnych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz dla ośrodków i organizatorów, którzy złożyli wnioski o wpis do rejestru. Informator pomocny jest również Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie i […]