Nowości

3 postów

Rehabilitacja i wypoczynek 2021 – edycja 9.

  Nowa edycja informatora – tradycyjnie prezentuje ośrodki i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Jest to jednocześnie kompendium wiedzy z aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera ponadto charakterystyki miejscowości z ośrodkami prowadzącymi turnusy rehabilitacyjne wraz z informacjami o ich walorach turystycznych. Publikację otrzymują centra pomocy PCPR i MOPS oraz placówki […]