Kuracja w polskich uzdrowiskach

Informator „Kuracja w polskich uzdrowiskach” konsultowany przez prof. Irenę Ponikowską – ukazujący się nieprzerwanie od 2004 roku – cieszy się znacznym uznaniem w środowisku medycznym oraz wśród odbiorców usług uzdrowiskowych.

Prezentowane są w nim ośrodki, które posiadają zawarte kontrakty z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług lecznictwa i rehabilitacji uzdrowiskowej. Jest to jednocześnie kompendium wiedzy o sposobie i trybie kierowania na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową, z najbardziej aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera charakterystyki uzdrowisk, informacje o ich profilach leczniczych, klimacie i naturalnych tworzywach leczniczych, konsultowane przez prof. Barbarę Krawczyk oraz prof. Wojciecha Ciężkowskiego.

Rocznik pod patronatem FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie.

Współczesny człowiek coraz częściej docenia to, co naturalne, co otrzymuje pośrednio lub bezpośrednio od natury, która jest przecież jego środowiskiem. Dary natury już przed wiekami były skutecznym lekiem na liczne schorzenia i rany. Mimo wielu rewolucyjnych innowacji medycznych i farmakologicznych, wielkich odkryć naukowych, jedną z najskuteczniejszych metod leczenia wciąż pozostawała natura. Także dzisiaj, kiedy postęp sprzyja niestety licznym, przewlekłym chorobom cywilizacyjnym, natura przychodzi nam z pomocą. Jedną z metod leczniczych proponowanych przez nią człowiekowi jest lecznictwo uzdrowiskowe.

Zbigniew Franczukowski
Redaktor naczelny

Leczenie sanatoryjne potwierdziło swoją skuteczność i wpływ na przebieg chorób oraz proces rehabilitacji po ich przebyciu. Nasz kraj posiada wiele miejsc, znanych od wieków, które przyciągają rzesze kuracjuszy spragnionych dobroczynnego wpływu lecznictwa uzdrowiskowego. Mapa Polski bogata jest w takie miejscowości, a Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera rocznie kilkadziesiąt umów na świadczenia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Informator „Kuracja w Uzdrowiskach” skierowany do lekarzy i pacjentów zawiera szereg informacji na temat profili leczniczych tych placówek, czyli grup chorób lub poszczególnych chorób, w których leczeniu się one specjalizują. Przydatne mogą być dane skierowane do rodziców dzieci i chorych dorosłych, jakie są rodzaje placówek lecznictwa uzdrowiskowego w tym np. szpitale uzdrowiskowe, jakie są zasady korzystania z tych świadczeń zdrowotnych przez osoby ubezpieczone, jak należy się przygotować do wyjazdu, czego Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje oraz z jakich zabiegów mogą kuracjusze korzystać i na czym one polegają. Dla lekarza praktyka taki podręczny poradnik z zebranymi w sposób zwięzły informacjami na temat obowiązujących przepisów w zakresie kierowania na lecznictwo uzdrowiskowe oraz szczegółowych do niego wskazań i przeciwskazań z uwzględnieniem rodzajów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego stanowi ułatwienie w codziennej obciążonej obowiązkami administracyjnymi pracy.

Zachęcam do korzystania z tego Informatora.

Jacek Krajewski
Prezes
Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
„Porozumienie Zielonogórskie”