W przygotowaniu

 

Polskie Parki Rozrywki

Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny – 21 marca 2018 r. ukaże się kolejna, szósta edycja cyklicznego przewodnika-informatora Polskie Parki Rozrywki.

Informator realizowany jest we współpracy z portalami internetowymi parkmania.pl, polskieparkilinowe.pl oraz iplywamy.pl jako kontynuacja serii wydawnictw promujących polskie miejsca turystyki, sportu i zdrowia. Prezentacje poszczególnych parków rozrywki, parków linowych oraz aquaparków zgrupowanych według regionów, poprzedzane są informacjami o miejscowościach, na terenie których się znajdują.

Wydawnictwo dystrybuowane jest poprzez sieć księgarni internetowych (m.in. bonito.pl, merlin.pl), za pośrednictwem Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz w punktach IT na terenie całego kraju. Informator w wersji elektronicznej dostępny jest również w formie bezpłatnego e-booka na portalach internetowych partnerów wydawnictwa.


Turystyczny Leksykon Miast Polski – Małopolska
Turystyczny Leksykon Miast Polski – Warmia i Mazury
Turystyczny Leksykon Miast Polski – Śląsk

W ramach liczącej 16 tomów serii wydawniczej „Turystyczny leksykon miast Polski” przygotowujemy kolejne albumy poświęcone tym razem miastom Małopolski, Śląska oraz Warmii i Mazur. Celem tych publikacji jest szeroko pojęta promocja walorów turystycznych województw małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.
Jako popularne nośniki wiedzy o tradycjach i dniu dzisiejszym miast Małopolski oraz Warmii i Mazur, publikacje zawierać będą jak zawsze bogactwo wysokiej jakości fotografii, tak współczesnych, jak i archiwalnych.

Poszczególne miasta przedstawiane są w jednolitej formie graficznej, według następującego schematu:
• Strona pierwsza – podstawowe dane o mieście • zarys historii miasta • fotografie archiwalne
• Strony druga do czwartej – zabytki architektury i atrakcje turystyczne • propozycje tras spacerowych oraz ciekawostki.

Dystrybucja albumów prowadzona jest za pośrednictwem sieci księgarni internetowych (m.in. Bonito, Merlin, Gandalf), Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz punktów IT na terenie całego kraju.

Informacje o wcześniejszych wydaniach leksykonu dostępne są tutaj.

 


Rehabilitacja i wypoczynek

Na początku II kwartału ukaże się kolejna, szósta edycja Informatora Rehabilitacja i wypoczynek. Przeznaczony jest on głównie dla osób niepełnosprawnych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz dla ośrodków i organizatorów, którzy złożyli wnioski o wpis do rejestru.

Informator pomocny jest również Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie i Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej. Informator prezentuje ośrodki, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne oraz organizatorów tych turnusów. Jest to jednocześnie kompendium wiedzy z najbardziej aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera ponadto charakterystyki miejscowości z ośrodkami prowadzącymi turnusy rehabilitacyjne wraz z informacjami o ich walorach klimatycznych i turystycznych.

 


Kuracja w uzdrowiskach

Jubileuszowa 15 edycja Informatora Kuracja w uzdrowiskach, konsultowanego przez prof. Irenę Ponikowską, ukaże się w II kwartale 2018 roku. Cykliczna publikacja od szeregu lat cieszy się znacznym uznaniem w środowisku medycznym oraz wśród odbiorców usług uzdrowiskowych.

W informatorze prezentowane są ośrodki, które posiadają zawarte kontrakty z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług lecznictwa i rehabilitacji uzdrowiskowej. Jest to jednocześnie kompendium wiedzy o sposobie i trybie kierowania na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową, z najbardziej aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera ponadto charakterystyki uzdrowisk, informacje o ich profilach leczniczych, klimacie i naturalnych tworzywach leczniczych.