W przygotowaniu

Informator Rehabilitacja i Wypoczynek 2019/2020

Informator Rehabilitacja i Wypoczynek od siedmiu lat ukazuje się cyklicznie jako rocznik, zawsze w II kwartale danego roku. Przeznaczony jest on głównie dla osób niepełnosprawnych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz dla ośrodków i organizatorów, którzy złożyli wnioski o wpis do bazy. Pomocny jest również Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie i Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej.

Informator prezentuje ośrodki, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne oraz organizatorów tych turnusów. Jest to jednocześnie kompendium wiedzy z najbardziej aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera ponadto charakterystyki miejscowości z ośrodkami prowadzącymi turnusy rehabilitacyjne wraz z informacjami o ich walorach klimatycznych i turystycznych.
Informator Rehabilitacja i Wypoczynek wydawany jest pod patronatem i we współpracy z FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie. Dzięki temu dostępny jest on za pośrednictwem biur regionalnych Porozumienia Zielonogórskiego w placówkach medycznych na terenie całego kraju.

Sprawdź bieżącą ofertę. [pdf]

 


Turystyczny leksykon miast Polski

W ramach serii wydawniczej „Turystyczny leksykon miast Polski” w roku 2019 r. ukażą się kolejne albumy, poświęcone tym razem miastom województw: lubuskiego, pomorskiego i podlaskiego. Celem publikacji jest szeroko pojęta promocja walorów turystycznych tych województw.

Jako popularny nośnik wiedzy o tradycjach i dniu dzisiejszym regionów, publikacje zawierać będą jak zawsze bogactwo wysokiej jakości fotografii, tak współczesnych, jak i archiwalnych.

Informacje o wcześniejszych wydaniach leksykonu dostępne są tutaj.

 


Informator Kuracja w uzdrowiskach 2019/2020

Informator Kuracja w uzdrowiskach ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku i cieszy się znacznym uznaniem w środowisku medycznym oraz wśród odbiorców usług uzdrowiskowych. Prezentowane są w nim ośrodki, które posiadają zawarte kontrakty z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług lecznictwa i rehabilitacji uzdrowiskowej.

Jest to jednocześnie kompendium wiedzy o sposobie i trybie kierowania na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową, z najbardziej aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera ponadto charakterystyki uzdrowisk, informacje o ich profilach leczniczych, klimacie i naturalnych tworzywach leczniczych.

Zgodnie z zapotrzebowaniem rynku oraz koniecznością aktualizacji danych, na lata 2019/2020 przygotowujemy zmodyfikowaną wersję Informatora, która posiadać będzie nowy atrakcyjny układ i szatę graficzną. Publikacja ukaże się w II kwartale 2019 r.

Informator Kuracja w Uzdrowiskach wydawany jest pod patronatem i we współpracy z FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie. Dzięki temu dostępny jest on za pośrednictwem biur regionalnych Porozumienia Zielonogórskiego w placówkach medycznych na terenie całego kraju.

Sprawdź bieżącą ofertę. [pdf]


POLSKIE PARKI ROZRYWKI 2019

Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny – 21 marca 2019 r. ukaże się kolejna, siódma już edycja przewodnika-informatora Polskie Parki Rozrywki. Informator realizowany jest we współpracy z portalami internetowymi parkmania.pl, polskieparkilinowe.pl oraz iplywamy.pl. Jest to kontynuacja serii wydawnictw promujących polskie miejsca turystyki, sportu i zdrowia.

Prezentacje poszczególnych parków rozrywki, linowych oraz aquaparków zgrupowane według województw, poprzedzane są informacjami o miejscowościach, na terenie których się znajdują.

Wydawnictwo dystrybuowane jest poprzez sieć kilkudzieisięciu księgarni internetowych (m.in. bonito.pl, merlin.pl), za pośrednictwem Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz w punktach IT na terenie całego kraju.

Informator w wersji elektronicznej dostępny jest również w formie bezpłatnego e-booka na portalach internetowych naszych partnerów.

Internetowa wersja informatora znajduje się na naszej stronie: Polskie Parki Rozrywki

Sprawdź bieżącą ofertę. [pdf]


Pokoje Zagadek 2019

Rozpoczęliśmy prace nad wydaniem książki „Pokoje Zagadek 2019”, którą patronatem objęła platforma internetowa Lockme. Ta unikalna na polskim rynku oraz jedna z niewielu na świecie publikacja prezentować będzie wszystkie funkcjonujące na terenie naszego kraju pokoje zagadek.

Wychodząc naprzeciw potrzebom coraz większej ilości chętnych, pragnących zmierzyć się z ich atrakcjami, zdecydowaliśmy się na zebranie w jednym miejscu całej krajowej oferty Escape Roomów.