W przygotowaniu

Turystyczny Leksykon Miast Polski – Warmia i Mazury

W ramach liczącej 16 tomów serii wydawniczej „Turystyczny leksykon miast Polski” przygotowujemy kolejne albumy poświęcone tym razem miastom Małopolski, Śląska oraz Warmii i Mazur. Celem tych publikacji jest szeroko pojęta promocja walorów turystycznych województw małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.
Jako popularne nośniki wiedzy o tradycjach i dniu dzisiejszym miast Małopolski oraz Warmii i Mazur, publikacje zawierać będą jak zawsze bogactwo wysokiej jakości fotografii, tak współczesnych, jak i archiwalnych.

Poszczególne miasta przedstawiane są w jednolitej formie graficznej, według następującego schematu:
• Strona pierwsza – podstawowe dane o mieście • zarys historii miasta • fotografie archiwalne
• Strony druga do czwartej – zabytki architektury i atrakcje turystyczne • propozycje tras spacerowych oraz ciekawostki.

Dystrybucja albumów prowadzona jest za pośrednictwem sieci księgarni internetowych (m.in. Bonito, Merlin, Gandalf), Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz punktów IT na terenie całego kraju.

Informacje o wcześniejszych wydaniach leksykonu dostępne są tutaj.