W przygotowaniu

Rehabilitacja i wypoczynek 2020 – edycja 8.

Już w pierwszych dniach stycznia kuracjusze wypełniają wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, przeglądają i wybierają miejsca na pobyt spośród ofert dostępnych na stoiskach reklamowych PCPR i MOPS oraz placówek medycznych. Dofinansowania przyznawane są od lutego do kwietnia każdego roku, dlatego też niezbędna jest wcześniejsza informacja walorach ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne. Osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON mają dzięki temu większą możliwość wyboru miejsca i obiektu, gdzie skutecznie będą poprawiać swój stan zdrowia.

Nowa, ósma edycja informatora – dostępna od połowy stycznia 2020 r. tradycyjnie prezentować będzie ośrodki i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Jest to jednocześnie kompendium wiedzy z aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera ponadto charakterystyki miejscowości z ośrodkami prowadzącymi turnusy rehabilitacyjne wraz z informacjami o ich walorach turystycznych.

Informator, wydawany pod patronatem i we współpracy z FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie, dostępny jest za pośrednictwem centrów pomocy PCPR i MOPS oraz placówek medycznych na terenie całego kraju.

 


Szanowni Państwo,
czy wiecie, ile jest atrakcji na Ziemi Kłodzkiej i czeskim pograniczu?
Naliczyliśmy ich 344 i wiemy, że to jeszcze nie wszystkie.
Pod honorowym patronatem Klubu Biznesu Ziemi Kłodzkiej przygotowujemy trzecie wydanie naszego przewodnika „Ponad 344 atrakcje Ziemi Kłodzkiej i czeskiego pogranicza” laureata Perełki Ziemi Kłodzkiej 2018.
Ta wielokrotnie nagradzana na prestiżowych imprezach książka znalazła już kilkadziesiąt tysięcy nabywców, a zamówienia na kolejne egzemplarze systematycznie napływają z całej Polski.
W książce przedstawiamy warte zobaczenia miejsca na Ziemi Kłodzkiej i w jej najbliższej, polskiej okolicy. Bardzo ważne dla turystów są także atrakcyjne obiekty w Czechach położone na terenach opasujących Ziemię Kłodzką.
Integralny rozdział książki, rozdzielający polską i czeską część turystyczną, poświęcony jest Polanicy-Zdrój. Znajdą się w nim szczegółowe informacje dotyczące historii i teraźniejszości
uzdrowiska, jego atrakcje oraz trasy spacerowe.

Oferta Atrakcje


Turystyczny leksykon miast Polski

W ramach serii wydawniczej „Turystyczny leksykon miast Polski” w roku 2020 r. ukażą się kolejne albumy, poświęcone tym razem miastom województw: lubuskiego, pomorskiego i podlaskiego. Celem publikacji jest szeroko pojęta promocja walorów turystycznych tych województw.

Jako popularny nośnik wiedzy o tradycjach i dniu dzisiejszym regionów, publikacje zawierać będą jak zawsze bogactwo wysokiej jakości fotografii, tak współczesnych, jak i archiwalnych.

Informacje o wcześniejszych wydaniach leksykonu dostępne są tutaj.