W przygotowaniu

Turystyczny leksykon miast Polski

W ramach serii wydawniczej „Turystyczny leksykon miast Polski” w roku 2019 r. ukażą się kolejne albumy, poświęcone tym razem miastom województw: lubuskiego, pomorskiego i podlaskiego. Celem publikacji jest szeroko pojęta promocja walorów turystycznych tych województw.

Jako popularny nośnik wiedzy o tradycjach i dniu dzisiejszym regionów, publikacje zawierać będą jak zawsze bogactwo wysokiej jakości fotografii, tak współczesnych, jak i archiwalnych.

Informacje o wcześniejszych wydaniach leksykonu dostępne są tutaj.


Informator Kuracja w uzdrowiskach 2019/2020

Informator Kuracja w uzdrowiskach ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku i cieszy się znacznym uznaniem w środowisku medycznym oraz wśród odbiorców usług uzdrowiskowych. Prezentowane są w nim ośrodki, które posiadają zawarte kontrakty z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług lecznictwa i rehabilitacji uzdrowiskowej.

Jest to jednocześnie kompendium wiedzy o sposobie i trybie kierowania na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową, z najbardziej aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera ponadto charakterystyki uzdrowisk, informacje o ich profilach leczniczych, klimacie i naturalnych tworzywach leczniczych.

Zgodnie z zapotrzebowaniem rynku oraz koniecznością aktualizacji danych, na lata 2019/2020 przygotowujemy zmodyfikowaną wersję Informatora, która posiadać będzie nowy atrakcyjny układ i szatę graficzną. Publikacja ukaże się w II kwartale 2019 r.

Informator Kuracja w Uzdrowiskach wydawany jest pod patronatem i we współpracy z FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie. Dzięki temu dostępny jest on za pośrednictwem biur regionalnych Porozumienia Zielonogórskiego w placówkach medycznych na terenie całego kraju.

Sprawdź bieżącą ofertę. [pdf]