W przygotowaniu

Turystyczny Leksykon Miast Polski – Małopolska
Turystyczny Leksykon Miast Polski – Warmia i Mazury
Turystyczny Leksykon Miast Polski – Śląsk

W ramach liczącej 16 tomów serii wydawniczej „Turystyczny leksykon miast Polski” przygotowujemy kolejne albumy poświęcone tym razem miastom Małopolski, Śląska oraz Warmii i Mazur. Celem tych publikacji jest szeroko pojęta promocja walorów turystycznych województw małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.
Jako popularne nośniki wiedzy o tradycjach i dniu dzisiejszym miast Małopolski oraz Warmii i Mazur, publikacje zawierać będą jak zawsze bogactwo wysokiej jakości fotografii, tak współczesnych, jak i archiwalnych.

Poszczególne miasta przedstawiane są w jednolitej formie graficznej, według następującego schematu:
• Strona pierwsza – podstawowe dane o mieście • zarys historii miasta • fotografie archiwalne
• Strony druga do czwartej – zabytki architektury i atrakcje turystyczne • propozycje tras spacerowych oraz ciekawostki.

Dystrybucja albumów prowadzona jest za pośrednictwem sieci księgarni internetowych (m.in. Bonito, Merlin, Gandalf), Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz punktów IT na terenie całego kraju.

Informacje o wcześniejszych wydaniach leksykonu dostępne są tutaj.

 


Rehabilitacja i wypoczynek

Na początku II kwartału ukaże się kolejna, szósta edycja Informatora Rehabilitacja i wypoczynek. Przeznaczony jest on głównie dla osób niepełnosprawnych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz dla ośrodków i organizatorów, którzy złożyli wnioski o wpis do rejestru.

Informator pomocny jest również Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie i Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej. Informator prezentuje ośrodki, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne oraz organizatorów tych turnusów. Jest to jednocześnie kompendium wiedzy z najbardziej aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera ponadto charakterystyki miejscowości z ośrodkami prowadzącymi turnusy rehabilitacyjne wraz z informacjami o ich walorach klimatycznych i turystycznych.

 


Kuracja w uzdrowiskach

Jubileuszowa 15 edycja Informatora Kuracja w uzdrowiskach, konsultowanego przez prof. Irenę Ponikowską, ukaże się w II kwartale 2018 roku. Cykliczna publikacja od szeregu lat cieszy się znacznym uznaniem w środowisku medycznym oraz wśród odbiorców usług uzdrowiskowych.

W informatorze prezentowane są ośrodki, które posiadają zawarte kontrakty z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług lecznictwa i rehabilitacji uzdrowiskowej. Jest to jednocześnie kompendium wiedzy o sposobie i trybie kierowania na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową, z najbardziej aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera ponadto charakterystyki uzdrowisk, informacje o ich profilach leczniczych, klimacie i naturalnych tworzywach leczniczych.