W przygotowaniu

Szanowni Państwo,
czy wiecie, ile jest atrakcji na Ziemi Kłodzkiej i czeskim pograniczu?
Naliczyliśmy ich 344 i wiemy, że to jeszcze nie wszystkie.
Pod honorowym patronatem Klubu Biznesu Ziemi Kłodzkiej przygotowujemy trzecie wydanie naszego przewodnika „Ponad 344 atrakcje Ziemi Kłodzkiej i czeskiego pogranicza” laureata Perełki Ziemi Kłodzkiej 2018.
Ta wielokrotnie nagradzana na prestiżowych imprezach książka znalazła już kilkadziesiąt tysięcy nabywców, a zamówienia na kolejne egzemplarze systematycznie napływają z całej Polski.
W książce przedstawiamy warte zobaczenia miejsca na Ziemi Kłodzkiej i w jej najbliższej, polskiej okolicy. Bardzo ważne dla turystów są także atrakcyjne obiekty w Czechach położone na terenach opasujących Ziemię Kłodzką.
Integralny rozdział książki, rozdzielający polską i czeską część turystyczną, poświęcony jest Polanicy-Zdrój. Znajdą się w nim szczegółowe informacje dotyczące historii i teraźniejszości
uzdrowiska, jego atrakcje oraz trasy spacerowe.

Oferta Atrakcje


Turystyczny leksykon miast Polski

W ramach serii wydawniczej „Turystyczny leksykon miast Polski” w roku 2019 r. ukażą się kolejne albumy, poświęcone tym razem miastom województw: lubuskiego, pomorskiego i podlaskiego. Celem publikacji jest szeroko pojęta promocja walorów turystycznych tych województw.

Jako popularny nośnik wiedzy o tradycjach i dniu dzisiejszym regionów, publikacje zawierać będą jak zawsze bogactwo wysokiej jakości fotografii, tak współczesnych, jak i archiwalnych.

Informacje o wcześniejszych wydaniach leksykonu dostępne są tutaj.