W przygotowaniu

Kuracja w uzdrowiskach 2020/2021 – edycja 17.

WRACAMY DO SANATORIÓW !!!
Po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej postępującą pandemią koronawirusa również i my rozpoczynamy kontynuację prac nad kolejnym wydaniem informatora Kuracja w Uzdrowiskach.Cieszący się znacznym uznaniem tak w środowisku medycznym, jak i wśród odbiorców usług uzdrowiskowych, Informator publikowany jest nieprzerwanie od 2004 roku. Prezentowane są w nim ośrodki posiadające kontrakty z oddziałami wojewódzkimi NFZ na świadczenie usług lecznictwa i rehabilitacji uzdrowiskowej. To kompendium wiedzy z najbardziej aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera charakterystyki uzdrowisk, informacje o ich profilach leczniczych, klimacie i naturalnych tworzywach leczniczych. 

Publikację otrzymują placówki medyczne w całym kraju poprzez biura regionalne FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie, Działy Lecznictwa Uzdrowiskowego oddziałów wojewódzkich NFZ, dostępna jest ona również poprzez sieć kilkudziesięciu księgarni internetowych.

Zobacz wersję 2019/2020


Turystyczny leksykon miast Polski

W ramach serii wydawniczej „Turystyczny leksykon miast Polski” w roku 2020 r. ukażą się kolejne albumy, poświęcone tym razem miastom województw: lubuskiego, pomorskiego i podlaskiego. Celem publikacji jest szeroko pojęta promocja walorów turystycznych tych województw.

Jako popularny nośnik wiedzy o tradycjach i dniu dzisiejszym regionów, publikacje zawierać będą jak zawsze bogactwo wysokiej jakości fotografii, tak współczesnych, jak i archiwalnych.

Informacje o wcześniejszych wydaniach leksykonu dostępne są tutaj.