W przygotowaniu

Kuracja w uzdrowiskach 2020/2021 – edycja 17.

Tradycyjnie na początku II kwartału 2020 roku ukaże się XVII zmodyfikowana edycja informatora w nowym atrakcyjnym układzie i szacie graficznej.

Cieszący się znacznym uznaniem tak w środowisku medycznym, jak i wśród odbiorców usług uzdrowiskowych, Informator publikowany jest nieprzerwanie od 2004 roku. Prezentowane są w nim ośrodki posiadające kontrakty z oddziałami wojewódzkimi NFZ na świadczenie usług lecznictwa i rehabilitacji uzdrowiskowej. To kompendium wiedzy z najbardziej aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. Publikacja zawiera charakterystyki uzdrowisk, informacje o ich profilach leczniczych, klimacie i naturalnych tworzywach leczniczych.

Publikację otrzymują placówki medyczne w całym kraju poprzez biura regionalne FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie, Działy Lecznictwa Uzdrowiskowego oddziałów wojewódzkich NFZ, dostępna jest ona również poprzez sieć kilkudziesięciu księgarni internetowych.

Zobacz wersję 2019/2020


Polskie Parki Rozrywki 2020
Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny – 21 marca 2020 r. ukaże się kolejna, ósma już edycja przewodnika-informatora Polskie Parki Rozrywki. Informator realizowany jest we współpracy z portalami internetowymi parkmania.pl, polskieparkilinowe.pl oraz iplywamy.pl. Jest to kontynuacja serii wydawnictw promujących polskie miejsca turystyki, sportu i zdrowia.
Prezentacje poszczególnych parków rozrywki, linowych oraz aquaparków zgrupowane według regionów, poprzedzane są informacjami o miejscowościach, na terenie których się znajdują.
Wydawnictwo dystrybuowane jest poprzez sieć kilkudziesięciu księgarni internetowych (m.in. bonito.pl, merlin.pl), za pośrednictwem Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz w punktach IT na terenie całego kraju.
Informator w wersji elektronicznej dostępny jest również bezpłatnie na portalach internetowych naszych partnerów.

Zobacz wersję 2019


Turystyczny leksykon miast Polski

W ramach serii wydawniczej „Turystyczny leksykon miast Polski” w roku 2020 r. ukażą się kolejne albumy, poświęcone tym razem miastom województw: lubuskiego, pomorskiego i podlaskiego. Celem publikacji jest szeroko pojęta promocja walorów turystycznych tych województw.

Jako popularny nośnik wiedzy o tradycjach i dniu dzisiejszym regionów, publikacje zawierać będą jak zawsze bogactwo wysokiej jakości fotografii, tak współczesnych, jak i archiwalnych.

Informacje o wcześniejszych wydaniach leksykonu dostępne są tutaj.