Wiekowy kurort – nowoczesne leczenie

Wiekowy kurort – nowoczesne leczenie to praktyczne poradniki kuracjusza i informatory dla pacjentów wydane w latach 2016 i 2018 nakładem Spółki Akcyjnej Lądek-Długopole.

Lądek-Zdrój i Długopole-Zdrój to miejsca wyjątkowe. Nie ma w Polsce drugiego zespołu kurortów, które bardziej zasługiwałyby na określenie – wiekowe. Owe stulecia to nasza najlepsza rekomendacja adresowana do wszystkich, którzy przyjeżdżają tutaj celem odzyskania zdrowia i dobrego samopoczucia. Wiekowy kurort to gwarancja skutecznego leczenia.

Zbigniew Piotrowicz
Prezes Zarządu „Uzdrowiska Lądek-Długopole” S.A.