Złota Praga – miasto nie do opowiedzenia

Patronat nad „przewodnikiem innym niż wszystkie” autorstwa Romana Szymańskiego objęła Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – Czech Tourism. Książka przybliża arcyciekawą i burzliwą historię miasta.

Dzięki niej poznacie najpiękniejsze praskie zabytki i miejsca, które były świadkami wielu ważnych wydarzeń historycznych. Lektura książki będzie też doskonałą okazją do zapoznania się z sylwetkami osób, które historię Złotej Pragi tworzyły. Całość uzupełnia bogata szata graficzna, piękne współczesne zdjęcia, reprodukcje dokumentów, rycin, map i archiwalnych fotografii.

rok wydania 2013

 

Roman Szymański, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, od wielu lat licencjonowany przewodnik praski i pilot wycieczek, który piękno Pragi przybliżył kilkudziesięciu tysiącom polskich turystów. Zgromadzone przez niego materiały i własne obserwacje stały się impulsem do napisania tej książki.