Altheide. Wody lecznicze dla chorych na serce

Informator popularyzujący walory i możliwości kuracyjne Polanicy-Zdroju wydrukowany został po polsku w 1914 roku „czcionkami Drukarni Dziennika Polskiego Towarzystwa Akcyjnego w Poznaniu”.

Od dawnych lat świadectwem zainteresowania polskiej publiczności uzdrowiskami dolnośląskimi były przewodniki publikowane z inicjatywy władz uzdrowiskowych. Do tych wód corocznie przybywały tysiące kuracjuszy szczególnie z Wielkopolski, ale także z Galicji, Królestwa Polskiego, Pomorza oraz Litwy. Tutaj leczyli się, udzielali w życiu towarzyskim i zwiedzali okolice.

Reprint z 2011 roku